Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

HJY-QJ12 On iki sany lentany kesýän maşyn

Gysga düşündiriş:

Maşynyň ady: HJY-QJ12 On iki sany lentany kesýän maşyn.

Bu enjam film, kagyz, maska ​​lentasy, ýelimleýji lenta, goşa lenta, PET / PE / BOPP / PVC lenta we ş.m. üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Maşyn modeli HJY-QJ12
Rolik giňligi 1300mm / 1600mm
Maksimum kesiş diametri 80mm
Minimal kesiş ini 2mm
Howa çeşmesi 5kg
Coreadro içki diametrini yza öwüriň 1 ”
Güýç çeşmesi 380V 50HZ 3PHASE (Düzülip bilner)

Aýratynlyklary

1. Motor:Inwertorly AC hereketlendirijisi işleýär.

2. Iş paneli:Functionshli funksiýalar 10 "LCD sensor panelinde işleýär.

3. Kesiş ýerleşdiriş ulgamy:Kesiş ýerleşişi “Mitsubishi servo” hereketlendirijisi tarapyndan dolandyrylýar.Daşary ýurtdan getirilýän ýokary takyklykly nurbat ululygyny kesgitlemek üçin ulanylýar we çyzykly slaýd demir ýoly kesiji oturgyjyň ýüküni götermek üçin ulanylýar.

4. Ekran tertibi:Functionshli funksiýalar operatora amatly we maglumatlary sazlamak üçin aňsat LCD sensor paneli dolandyryşy bilen bölünýär.

5. Giňligi düzmek:Takyk hereket etmek üçin top nurbaty we ýol relsleri bilen servomotor tarapyndan dolandyryň.

Jikme-jik suratlar

HJY-QJ12 On iki sany lentany kesýän maşyn1
HJY-QJ12 On iki şahly lentany kesýän maşyn3
HJY-QJ12 On iki sany lentany kesýän maşyn6
HJY-QJ12 On iki şahly lentany kesýän maşyn4
HJY-QJ12 On iki şahly lentany kesýän maşyn2
HJY-QJ12 On iki sany lentany kesýän maşyn5

Bukja we eltip bermek

Bukja we eltip bermek:Productshli önümler agaç gutulara gaplanar.ŞangHai portundan eltýäris.

Tölegiň şerti:T / T, sargydy tassyklandan soň 30% goýum, iberilmezden öň tölenen 70% galyndy

Eltip bermegiň wagty:Sargyt depoistini alanyňyzdan soň 30 iş gününiň içinde.

Sorag-jogap

1. Zawodmy?
Hawa!Biz Hytaýda 10 ýyl hünärmen öndüriji.

2. Özümiň talaplaryma görä düzüp bilerinmi?
Hawa!Inerenerimiziň bu ugurda 20-den gowrak tejribesi bar.Talaplaryňyzy bize aýdyp bilersiňiz we inerenerimiz islegleriňize görä düzer.

3. Sargyt etmezden ozal maşynyň işleýändigini görerinmi?
Zawodymyza gelip bilersiňiz, size nähili işlemelidigini öwrederis.

4. Önümiňiziň artykmaçlygy näme?
Enjamymyzyň ähli bölekleri “Semiens”, Japanaponiýa NSK, “Mitsubishi” ýaly marka böleklerini ulanýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň